Family Affair (Studio Rio Version - audio)

Sly & The Family Stone with Studio Rio