I believe myself (Zepp Tour 2010 - Hibiyayagaidaiongakudo Version)

FTIsland