MTV Breaks - Vilkår og betingelser

EMA 2015

VILKÅR OG BETINGELSER FOR OPLEVELSESMULIGHED VED EMA GENNEM MTV BREAKS

1. Som en del af MTV Breaks tilbyder MTV Networks Europe (“MTVNE”) følgende muligheder i forbindelse med EMA 2015 (“initiativet”):

(a) Oplevelsen af fotografering ved et stort arrangement og tage billeder i forbindelse med MTV Breaks ved EMA 2015; (“fotografoplevelsen”)
(b) Oplevelsen af at være en del af et makeupteam ved et direkte arrangement og hjælpe til ved EMA 2015 (“makeupoplevelsen”)
© Oplevelsen af at være en del af et grafisk designteam og hjælpe med at skabe materialer til EMA 2015 (“grafisk designer-oplevelsen”)
(d) Oplevelsen af at være del af et team af digitale korrespondenter, der rapporterer om begivenhederne i forbindelse med EMA 2015 (“digitaloplevelsen”)

hver især en “oplevelse” og tilsammen “oplevelserne”.

2. Initiativet er underlagt disse vilkår og betingelser (“vilkårene”). Ved at fremsende en tilmelding i overensstemmelse med nedenstående vilkår 3 accepterer hver deltager, at han/hun har læst og forstået disse vilkår og er bundet af dem.

3. Deltagerne kan gøre følgende for at komme i betragtning til en oplevelse:

(a) For at komme i betragtning til fotografoplevelsen skal deltagere opslå et originalt fotografi på deres personlige Instagram-konto, der på kreativ vis fanger et spændende øjeblik i deltagerens liv, ved at bruge hashtaggene #MTVBreaks #EMAPhotographer.
(b) For at komme i betragtning til makeupoplevelsen skal deltagerne oprette et Pinterest-board af det, deltageren anser som interessante visuelle referencer (f.eks. former, farver og koncepter) og store idéer omkring dette års EMA-tema “fantasi og surrealisme”, med henblik på at bringe dette års EMA-tema til live og inspirere makeupteamet til at levere nogle fantastiske look. Deltagere skal tweete linket til deres Pinterest-board [til @MTVBreaks] ved brug af hashtagget #MTVBreaks #EMAmakeup eller dele Pinterest-boardet med MTV Breaks direkte på Pinterest (ved at bruge funktionen “Send et board” på Pinterest).
© For at komme i betragtning til grafisk designer-oplevelsen skal deltagere skabe en original og ny version af MTV EMA 2014-logoet og opslå et billede af designet på deltagerens personlige Twitter- eller Instagram-konto ved brug af hashtaggene #MTVBreaks #EMADesign.
(d) For at komme i betragtning til digitaloplevelsen skal deltagerne oprette og opslå på deres personlige Instragram-konto et originalt videoklip (maks. 15 sekunder), som opsummerer det bedste øjeblik i løbet af en deltagers dag ved brug af hashtaggene #MTVBreaks #EMADigital

(“tilmeldingsbidrag”). Alle tilmeldingsbidrag, der opslås på Instagram, skal være nye opslag (og ikke en tilføjelse af pågældende hashtags til et eksisterende opslag).

4. Tilmeldingsfristen for bidrag udløber kl. 17.00 den 11. september 2015 (alle tidspunkter er angivet i engelsk tid).

5. Dette initiativ er kun åbent for indbyggere i følgende lande:
Albanien, Argentina, Østrig, Belgien, Bosnien, Canada (med undtagelse af provinsen Quebec), Colombia, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Indien, Irland, Israel, Italien, Kosovo, Makedonien, Mexico, Montenegro, Holland, Nigeria, New Zealand, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Serbien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Vatikanet, Storbritannien og USA.

6. For at være kvalificeret til deltagelse i initiativet skal deltagerne opfylde hvert af følgende kriterier:

(a) Være mellem atten (18) og seksogtyve (26) år gammel på tilmeldingstidspunktet
(b) Være bosiddende i et land, hvor det er lovligt at deltage i initiativet og oplevelsen i overensstemmelse med disse vilkår (og det er deltagerens ansvar at sikre, at han/hun lovligt kan deltage)
© Have forældretilladelse, hvor det er relevant
(d) Have en Instagram-, Twitter- og/eller Pinterest-konto (som påkrævet)
(e) Have et gyldigt pas og retten til at rejse til og ind i Italien med henblik på oplevelsens formål og fulde varighed
(f) Være til rådighed fra den 22. til (og med) 26. oktober 2015 til at deltage i oplevelsen ved arrangementet i Italien
(g) Hvad angår grafisk designer-oplevelsen skal deltagere være rimeligt til rådighed i hele september måned til at korrespondere og udvikle idéer med det relevante mentorteam
(h) Ikke være eller tidligere have været ansat eller på anden måde arbejde eller tidligere have arbejdet som fotograf, makeupartist, grafisk designer eller blogger eller andet på digitale eller sociale medier
(i) Ikke være ansat i eller være en umiddelbar slægtning til en ansat i MTVNE, Viacom International Inc. og/eller deres respektive moder-, datter eller partnerselskaber eller nogen anden person, der er professionelt tilknyttet dette initiativ.

Da personalet, der er involveret i oplevelserne, primært vil tale engelsk, anbefaler MTVNE, at deltagerne har en rimelig forståelse af det engelske sprog og er trygge ved at tale engelsk.

7. Alle deltagere skal overholde alle regler og vilkår for Instagram, Twitter og Pinterest, som findes på www.instagram.com, www.twitter.com og www.about.pinterest.com.

8. Et dommerpanel (som skal indeholde mindst ét uafhængigt medlem) vil vurdere gyldige tilmeldinger, der er modtaget før tilmeldingsfristens udløb, og udvælge én deltager til hver oplevelse (hver især en “MTV Breaker”). MTV Breakeren vil, hvad angår hver oplevelse, være den deltager, som efter dommerpanelets vurdering har indsendt det mest originale og kreative tilmeldingsbidrag, og som dommerpanelet vurderer er mest egnet til den pågældende oplevelse i alle forhold.

9. Det er gratis at tilmelde sig initiativet. Omkostninger ved indsendelse af tilmeldingsbidraget via internettet kan dog variere, så deltagere bør tjekke de aktuelle omkostninger hos deres internetudbyder og indhente tilladelse fra den person, der skal betale, før tilmelding indsendes.

10. Én (1) tilmelding pr. oplevelse pr. person. Flere bidrag til den samme oplevelse fra én og samme deltager (herunder tilfælde, hvor deltageren anvender flere konti på sociale medier) vil ikke komme i betragtning, og deltageren kan blive diskvalificeret.

11. MTVNE forbeholder sig ret til at kontakte enhver og/eller alle deltagere gennem en direkte meddelelse på Instagram eller Twitter i hele initiativets varighed i relation til disse vilkår og oplevelser, og deltagere anbefales at tjekke deres konti regelmæssigt for meddelelser.

12. MTV Breakeren for hver oplevelse vil blive udvalgt på eller omkring den 24. september 2015.

13. Som en del af oplevelsen vil hver MTV Breaker modtage:

(a) Støtte fra en mentor (af mindst fire (4) timers varighed) i relation til deres oplevelse
(b) Flyrejse på økonomiklasse fra en lufthavn efter MTNVE’s valg til Milano
© Fire overnatninger (kun værelse) på et trestjernet hotel i eller i nærheden af Milano fra den 22. oktober til den 26. oktober 2015
(d) Transport fra lufthavnen i Milano til hotellet den 22. oktober 2015 og transport retur til lufthavnen den 26. oktober 2015.

Detailværdien af hver oplevelse er ca. £1000, og kan ændres på grundlag af de aktuelle markedsforhold på tidspunktet for opfyldelsen af oplevelsen, rejsetiden og afstanden mellem afrejse- og bestemmelsesstedet. Ingen anden substitution, overførsel eller tilsvarende beløb i kontanter er tilladt.

14. Hver MTV Breaker er selv ansvarlig for (for MTV Breakerens egen regning):

(a) Indhentning af alle relevante tilladelser, samtykker og frigivelser fra alle personer, som kan identificeres i eller fra et tilmeldingsbidrag
(b) Alle gældende skatter og afgifter
© At sikre, at han eller hun er fuldt ud i stand til at rejse til og ind i Italien og deltage i oplevelsen fra 22. oktober til 26. oktober 2015
(d) Indhentning af al relevant dokumentation, tilladelser og/eller samtykker (herunder, men ikke begrænset til, gyldigt pas, visa eller andre rejsetilladelser)
(e) Tegnelse af passende rejseforsikring
(f) At arrangere og betale alle rejsearrangementer til og fra den pågældende afrejselufthavn
(g) Alle andre udgifter end dem, der udtrykkeligt er nævnt i vilkår 13 (herunder, uden begrænsning, lommepenge).

15. Dommerpanelet kan udvælge op til 20 deltagere i relation til hver oplevelse for at overveje, hvilken deltager der er den bedst egnede, før dommerpanelet træffer deres endelige afgørelse. Udvalgte deltagere får besked af MTVNE gennem vedkommendes Instagram-, Twitter- eller Pinterest-konto og vil blive bedt om at oplyse (og give passende dokumentation for) deres navn, alder, adresse (inkl. postnummer), telefonnummer, e-mailadresse, pasnummer og bekræfte deres bopælsland. Dommerpanelet kan desuden udbede sig andre oplysninger, som de finder relevante for en oplevelse. HVER DELTAGER SKAL KUNNE REJSE MED ANKOMST TIL MILANO, ITALIEN DEN 22. OKTOBER OG AFREJSE DEN 26. OKTOBER 2015. ALTERNATIVE DATOER ER IKKE MULIGE.

16. Hvis en MTV Breaker undlader at kontakte MTVNE som anmodet eller undlader at udlevere de oplysninger, der henvises til i vilkår 15 inden for en rimelig tid, forbeholder MTVNE sig retten til at diskvalificere vedkommende og omgående udvælge en alternativ MTV Breaker, som vil blive udvalgt ifølge de samme kriterier, der blev anvendt ved udvælgelsen af den oprindelige MTV Breaker.

17. MTVNE forbeholder sig retten til at diskvalificere en MTV Breaker og vælge en alternativ MTV Breaker i tilfælde af, at MTVNE har rimelig grund til at tro, at en MTV Breaker har overtrådt et af disse vilkår.

18. Instagram, Twitter og Pinterest har intet ansvar i forbindelse med initiativet. Initiativet er på ingen måde sponseret, godkendt eller administreret af eller forbundet med Instagram, Twitter eller Pinterest. Deltagere fritager herved Instagram, Twitter og Pinterest for alt ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med initiativet.

19. MTVNE forbeholder sig ret til at afslutte initiativet (eller enhver del heraf) og aflyse oplevelserne eller enhver af dem i tilfælde af, at der efter MTVNE’s mening ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere til, at MTVNE kan udvælge en MTV Breaker til én eller alle oplevelser, eller hvis en deltagers (eller flere deltageres) upassende opførsel efter MTVNE’s mening har gjort initiativet unfair for alle deltagere. MTVNE’s afgørelse er endelig med hensyn til ethvert aspekt af initiativet, herunder udvælgelsen af MTV Breakers. Der vil ikke blive indgået nogen korrespondance.

20. Ved at indsende tilmeldingsbidrag giver alle deltagere hermed MTVNE og dets respektive moder-, datter- eller associerede selskaber en vedvarende, uopsigelig, verdensomspændende, royalty-fri, ubegrænset, ikke-eksklusiv licens til at (og tillade andre at) redigere, kopiere, ændre, overføre, tilpasse, indsamle, offentliggøre, udsende, vise, reproducere, slette og på anden måde bruge i alle medier (uanset det kendes nu eller opfindes på et senere tidspunkt):

(a) Alle tilmeldingsbidrag

(b) Alle oplysninger eller andet materiale (herunder, men ikke begrænset til, deltagerens navn, tilmelding, foto, billede, biografiske oplysninger, Instagram-, Twitter- eller Pinterest-kaldenavn eller -skærmnavn, stemme, tekst, billeder, designs, lyd og/eller videoklip), der er indsendt som bidrag, eller ethvert udsagn fra dem i forbindelse med initiativet (“indsendelser”) i enhver henseende og gennem alle medier, som de finder passende efter eget skøn,

og deltagere garanterer hermed og giver bindende udsagn om, at de har alle nødvendige rettigheder til at give sådanne rettigheder som fastsat i dette vilkår 20. For at undgå tvivl (men uden begrænsning) kan hver MTV Breakers navn, lokalitet og tilmeldingsbidrag og en udvælgelse af tilmeldingsbidraget fra andre deltagere blive transmitteret på tv og/eller opslået på tværs af MTVNE’s eller dennes associerede selskabers sociale medieplatforme (men MTVNE er ikke forpligtet til at gøre dette).

21. Hver MTV Breaker anerkender og accepterer, at alle materialer (herunder, men ikke begrænset til, fotos, billeder, stillbilleder, film, optagelser, tekst, data, design, dokumenter, grafik, kunstværker, manuskripter og kostumer), der er fremstillet af dem som en del af eller i forbindelse med en oplevelse, samt alle andre fysiske materialer, der er fremstillet af dem i forbindelse med sådanne materialer, (tilsammen “oplevelsesmaterialer”) og alle rettigheder, som findes heri, skal eneindehaves af MTVNE. Hver MTV Breaker overdrager herved uigenkaldeligt og betingelsesløst til MTVNE den fulde adkomst (herunder i form af den aktuelle overdragelse af nuværende og fremtidige rettigheder) og alle rettigheder og adkomst i og til oplevelsesmaterialer i hele verden. MTV Breakers må ikke bruge, sælge, licensere, publicere eller på anden måde udnytte noget oplevelsesmateriale (herunder, men ikke begrænset til, ved at opslå noget oplevelsesmateriale på sociale medieplatforme) uden forudgående skriftlig tilladelse fra MTVNE.

22. Hver MTV Breaker overdrager herved til MTVNE den eksklusive rettighed til at filme, optage, lydoptage og fotografere dem ved og i forbindelse med initiativet og enhver oplevelse (og/eller enhver relateret informationsbegivenhed eller markedsføringsaktivitet), og MTVNE vil eje alle rettigheder og al adkomst til sådanne film, bånd, optagelser og fotos. I forbindelse hermed har MTVNE ret til at bruge og autorisere andre til at bruge MTV Breakerens navn, billede og alle biografiske oplysninger, som er blevet tilvejebragt til MTVNE i hele verden af MTV Breakeren, via ethvert og alle medier (uanset om det er kendt nu eller opfindes på et senere tidspunkt).

23. Deltagere anerkender og accepterer, at de kan blive forpligtet til at blive offentligt omtalt uden videre samtykke eller betaling, hvis de bliver udvalgt til en oplevelse.

24. Så vidt muligt i henhold til gældende lov overdrager alle deltagere uigenkaldeligt og betingelsesløst til MTVNE, MTVNE’s partnere og deres licenstagere, befuldmægtigede og efterfølgere alle moralske rettigheder og lignende rettigheder i alle (a) indsendelser; (b) oplevelsesmaterialer og © alle materialer fremstillet i forbindelse med de aktiviteter, der er omtalt under vilkårene 22 og 23 ovenfor, til hvilke deltageren er eller i fremtiden måske bliver berettiget.

25. Hver deltager bekræfter og sikrer hermed, at tilmeldingsbidraget:

a) ikke er ærekrænkende
b) ikke er seksuelt eksplicit eller uanstændigt, indeholder nøgenhed eller farlig aktivitet eller er krænkende, pornografisk eller voldeligt
c) ikke er udtrykkeligt eller indirekte nedsættende med hensyn til enhver etnisk, racemæssig, religiøs, professionel eller aldersmæssig gruppe eller giver opbakning til nogen form for had eller hadegruppe
d) ikke fremmer nogen særlig politisk dagsorden eller noget særligt politisk budskab
e) ikke indeholder symboler, tøj eller andre meddelelser forbundet med bander
f) ikke indeholder musik, der ikke er komponeret i sin helhed af deltageren, og som i alle andre henseender er deltagerens oprindelige værk
g) ikke indeholder nogen tredjeparts logoer eller varenavne/-mærker
h) ikke er blevet kopieret fra og ikke krænker eller overtræder rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder eller designrettigheder) af en tredjepart
i) ikke afslører personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personnavne, e-mailadresser, postadresser eller nummerplader
j) ikke viser identificerbare personer, medmindre en sådan person udtrykkeligt har givet samtykke til at være med i et sådant tilmeldingsbidrag (og at et sådant tilmeldingsbidrag kan bruges i forbindelse med MTV Breaks);
k) ikke indeholder nogen links til hjemmesider
l) på anden vis ikke er stødende eller ulovligt på nogen måde eller afbilder eller simulerer en aktivitet, der er stødende eller ulovlig.

26. Hver deltager bekræfter og lover, at vedkommende på MTVNE’s anmodning straks fjerner et sådant tilmeldingsbidrag i henhold til MTVNE’s anvisning og/eller et link dertil fra Instagram, Twitter, Pinterest og enhver anden platform eller et websted, hvor tilmeldingsbidraget har været tilgængeligt ved hjælp af eller på vegne af deltageren i forbindelse med initiativet.

27. Før der kan tildeles en oplevelse, kan MTVNE kræve, at MTV Breakeren (sammen med en forælder eller værge, hvor det kræves ved lov) underskriver ethvert dokument, der relaterer sig til alle indsendelser, oplevelsen, oplevelsesmaterialer og/eller tilkendegivelse af accept af alle vilkår, og at MTV Breakeren anerkender og accepterer, at deltagelse i oplevelsen er afhængig af en sådan underskrift.

28. Beslutninger om, hvorvidt tilmeldingsbidraget overtræder eller krænker disse vilkår, træffes af MTVNE efter eget skøn. Tilmeldingsbidrag, der ikke fuldt ud overholder vilkårene, vil ikke komme i betragtning.

29. MTVNE accepterer intet ansvar for tilmeldinger, der går tabt, forsinkes, fejlsendes eller ikke leveres. Ufuldstændige tilmeldinger vil ikke komme i betragtning. MTVNE er ikke ansvarlig for tekniske fejl i telekommunikationsnetværk, internetadgang eller andre årsager, der forhindrer indsendelse af en tilmelding.

30. Oplevelserne er som beskrevet og kan ikke overdrages. Der vil ikke blive tilbudt et alternativ i form af et kontantbeløb. Hvis MTVNE på grund af omstændigheder, som ligger uden for MTVNE’s rimelige kontrol, ikke kan levere en oplevelse, forbeholder MTVNE sig ret til at tildele en erstatningsoplevelse.

31. Alle deltagere anerkender og accepterer, at deltagelse i oplevelsen ikke har til hensigt at skabe et ansættelsesforhold mellem MTVNE og deltageren, og at deltageren ikke er forpligtet til at gennemføre oplevelsen.

32. MTVNE hæfter ikke for noget tab eller nogen skade overhovedet, der er forårsaget (hvad enten i kontrakt, erstatningsret eller overtrædelse af lovbefæstede bestemmelser eller på anden måde), og som opstår ud af eller i forbindelse med initiativet og/eller oplevelsen, ud over dødsfald og personskade, der skyldes uagtsomhed begået af MTVNE og/eller personale fra MTVNE og/eller bedrageri eller svig begået af MTVNE eller personale fra MTVNE.

33. MTVNE hæfter ikke for nogen forsinkelse i opfyldelsen af eller hel eller delvis aflysning af opfyldelsen af dets forpligtelser til enhver MTV Breaker under disse vilkår, hvis en sådan forsinkelse eller aflysning skyldes omstændigheder, der ligger uden for MTVNE’s rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til forsinkelser (af postforsendelser eller andet), ændringer, afbrydelser, aflysninger, omlægninger eller erstatninger, hvordan de end er opstået, herunder, men ikke begrænset til, som følge af krig, terroraktion eller trussel om terroraktion, strejker, fjendtligheder, civile optøjer, ændringer af lov eller bestemmelser, ulykker, brand, oversvømmelse eller naturkatastrofer, eller som opstår, men ikke begrænset til, som følge af eller i forbindelse med (i) aktiviteter eller tredjeparts eventarrangører eller tredjeparter, der bidrager til en del af oplevelsen; (ii) enhver form for transportmiddel (herunder, men ikke begrænset til fly, tog, busser, færger, taxaer eller biler); og/eller (iii) af tredjeparter, der står for indkvarteringen inkluderet i oplevelsen. For at undgå enhver tvivl hæfter den berørte deltager alene for alle yderligere omkostninger, som dette medfører.

34. Enhver bestemmelse, som udelukker eller begrænser ansvar, skal fortolkes særskilt og vil også gælde i tilfælde af, at de øvrige bestemmelser, uanset årsag, findes ugyldige eller ikke kan håndhæves under nogen omstændigheder. Alle bestemmelser, som udelukker eller begrænser ansvar, vil forblive i kraft, uanset om disse vilkår ophæves.

35. Navnet på MTV Breakeren for hver oplevelse kan fås ved at sende en frankeret svarkuvert til: FAO MTV Breaks EMA 2015, MTV Networks Europe, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT, op til en (1) måned efter tidsfristens udløb.

36. Alle personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til deltagerens navn, alder, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og/eller nationalitet vil udelukkende blive brugt i forbindelse med initiativet og til ethvert formål, som deltageren accepterer, og de vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart, som ikke er en del af Viacom-koncernen, undtagen til: (a) formål i forbindelse med gennemførelsen af oplevelsen, hvor det er relevant og (b) til ethvert formål, som deltageren specifikt accepterer. Alle personlige oplysninger, som opbevares hos MTVNE i forbindelse med initiativet, vil blive opbevaret i en rimelig periode med henblik på opfyldelsen af det formål, til hvilke sådanne personlige oplysninger blev indsamlet. Sådanne personlige oplysninger kan opbevares i lande uden for EU (herunder, men ikke begrænset til USA). Alle personlige oplysninger, der gives til MTVNE af en deltager, vil blive behandlet i overensstemmelse med MTVNE’s politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan ses på http://www.mtv.co.uk/legal/privacy-policy. Hvis en deltager giver MTVNE tilladelse til at videregive deres personlige oplysninger til en tredjepart, vil disse ikke længere være under MTVNE’s ansvar og vil være underlagt denne tredjeparts politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

37. Kun tilmeldinger fra individuelle personer accepteres. Alle tilmeldinger, som MTVNE antager er: (a) fremstillet via deltagelse i et syndikat eller (b) er indsendt ved hjælp af maskinassisteret intervention, som har gjort det muligt at indsende flere computergenererede tilmeldinger, vil blive diskvalificeret. MTVNE forbeholder sig ret til at se bort fra flere tilmeldinger til en oplevelse, der er indsendt fra den samme IP-adresse.

38. DET ER IKKE ET KRAV, AT DELTAGEREN SKAL KØBE VARER OG/ELLER TJENESTEYDELSER FOR AT KUNNE DELTAGE I INITIATIVET.

39. Disse vilkår kan ændres på ethvert tidspunkt af MTVNE med varsel.

40. Afkald på eventuelle rettigheder af MTVNE eller en deltager skal ikke opfattes som et afkald på andre rettigheder, som denne end måtte have. Hvis MTVNE for eksempel giver afkald på sin ret til at klage over et særligt brud på disse vilkår af en deltager, forhindrer det ikke MTVNE i at klage over andre brud.

41. Intet i disse vilkår skal hindre MTVNE i at gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at MTVNE overholder sine lovmæssige forpligtelser, og MTVNE kan aflyse eller ændre initiativet (helt eller delvist), hvis undladelsen af at gøre dette ville føre til, at MTVNE overtræder gældende lovgivning eller efter MTVNE’s rimelige skøn skader MTVNE’s eller nogen af dets partneres omdømme.

42. Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales og er udelukkende underkastet de engelske domstoles jurisdiktion.

43. Alle forespørgsler vedrørende initiativet skal sendes til:

FAO MTV Breaks EMA 2015, MTV Networks Europe, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT.

Mandag, 17. August 2015