MTV Breaks Isle of Malta - Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR OPLEVELSESMULIGHED GENNEM ISLE OF MALTA MTV BREAKS

1. Som en del af MTV Breaks tilbyder MTV Networks Europe (MTVNE) muligheden for at opleve følgende ved Isle of MTV Malta (“IOMTVM”) 2016 (“initiativet”):

(a) Opleve livet som tv-instruktør ved at instruere optagelserne af et tv-program, der går bag kulisserne i “Produktionen af Isle of MTV Malta“ i forbindelse med IOMTVM 2016 (“instruktør-oplevelsen”), og
(b) Opleve livet som DJ ved at spille dit eget sæt på IOMTVM 2016’s hovedscene før og/eller mellem, at hovednavnene optræder (“DJ-oplevelsen”)

hver især en “oplevelse” og tilsammen “oplevelserne”.

2. Initiativet er underlagt disse vilkår og betingelser (“vilkårene”). Ved at fremsende en tilmelding i overensstemmelse med nedenstående vilkår 3, accepterer deltagerne, at de har læst og forstået disse vilkår og vil være bundet af dem.

3. Deltagere kan melde sig til en oplevelse ved at gøre følgende:

(a) For at komme i betragtning til instruktøroplevelsen vil der være to runder som følger:

(i) Runde 1 – Deltagere skal filme og sende en original 15-sekunders video til deres Instagramkonto som svar på oplægget “Hvad gør mig til mig”, tagge det med #MTVBreaksDirector.

(ii) Runde 2 – Efter fristens udløb for runde 1 vil MTVNE vælge en liste over de 10 bedste deltagere, som vil blive kontaktet direkte gennem Instagram. Hver udvalgt deltager vil derefter have et telefon- eller videosamtale på op til 10 minutter med dommerpanelet, hvor panelet ønsker at høre mere om deltagerens instruktionstalenter og -drømme. Hver deltager skal så forelægge sin idé om, hvad han/hun ønsker at se i deres tv-program om “Produktionen af Isle of MTV Malta”.

(b) For at komme i betragtning til DJ-oplevelsen vil der være to runder som følger:

(i) Runde 1 – Deltagere skal på Twitter eller Instagram skrive grundene til, hvorfor de har evnerne til at blive DJ på hovedscenen på IOMTVM 2016, og tagge det med #MTVBreaksDJ.

(ii) Runde 2 – Efter fristens udløb for runde 1 vil MTVNE vælge en liste over de 10 bedste deltagere, som vil blive kontaktet direkte gennem Twitter eller Instagram. Hver udvalgt deltager vil blive bedt om at indsende et musikmix på op til 10 minutters varighed til MTVNE. Deltageren vil derefter have en telefon- eller videosamtale på op til 10 minutter med dommerpanelet, hvor panelet ønsker at høre mere om deltageren, og hvorfor deltageren valgte netop disse numre i musikmixet.

Alle bidrag og alt indhold slået op, indsendt eller fremlagt af en deltager som ovenfor er
(“tilmeldingsbidrag”)

4. Runde 1 for begge oplevelser åbner kl. 9.00 den 8. april 2016, og udløbsfristen for deltagelse er kl. 17.00 den 9. maj 2016. Udvalgte deltagere vil blive kontaktet den eller omkring den 10. maj 2016. Runde 2 for begge oplevelser åbner kl. 9.00 den 10. maj 2016 og slutter kl. 17.00 den 17. maj 2016. Telefon-/videosamtaler for runde 2 i begge oplevelser vil foregå på et tidspunkt, der aftales mellem hver udvalgt deltager og MTVNE mellem den 18. og den 23. maj 2016 (og i det tilfælde, at MTVNE og udvalgte deltagere ikke kan blive enige om et gensidigt belejligt tidspunkt til at afholde samtalen, eller den ikke finder steder af en eller anden årsag, forbeholder MTVNE sig ret til at udvælge en anden deltager). Alle tidspunkter fastsat under dette vilkår 4 eller andetsteds i disse vilkår er angivet i engelsk tid.

5. Dette initiativ er kun åbent for indbyggere i følgende lande:
Albanien, Australien, Østrig, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Israel, Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Montenegro, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Sydafrika, Tyrkiet og Storbritannien.

6. For at være kvalificeret til deltagelse i initiativet skal deltagerne opfylde hvert af følgende kriterier:

(a) være mellem atten (18) og seksogtyve (26) år gammel på det tidspunkt initiativet starter og have bopæl i et af de land, der er angivet under vilkår 5.
(b) være bosiddende i et land, hvor det er lovligt at deltage i initiativet og oplevelsen i overensstemmelse med disse vilkår (og det er deltagerens ansvar at sikre, at han/hun kan deltage lovligt)
© have forældretilladelse, hvor det er relevant
(d) have en Instagramkonto, hvis de deltager i instruktør-oplevelsen
(e) have enten en Instragram- eller en Twitterkonto, hvis de deltager i DJ-oplevelsen
(f) hvis deltagere ikke er bosiddende på Malta, skal de have et gyldigt pas og have ret til at rejse til Malta med henblik på oplevelsens formål og varighed,
(g) være til rådighed fra den 25. til den 29. juni 2016 for at deltage i oplevelsen
(h) ikke er eller har været ansat eller på anden måde have arbejdet som instruktør, DJ eller i et professionelt job inden for instruktion eller produktion af digitale medier
(i) være uden kontrakt (kun for deltagere i DJ-oplevelsen, hvilket betyder, at deltageren ikke må have indgået en pladeaftale, der inkluderer en forpligtelse for deltageren om at levere LP-albummer eller albummer. MTVNE kan efter eget skøn afgøre, om en deltager har en kontrakt med henblik på deltagelse i dette initiativ, og
(j) ikke være ansat i eller være en umiddelbar slægtning til en ansat i MTVNE, Viacom International Inc og/eller deres respektive moder-, datter- eller partnerselskaber eller nogen anden person, der er professionelt tilknyttet dette initiativ.

7. Alle bidrag via Instagram skal overholde Instagrams regler og vilkår, herunder tjenestevilkårene og fællesskabsretningslinjerne (Terms of Service og Community Guidelines), som findes på www.instagram.com. Alle bidrag via Twitter skal overholde Twitters vilkår for brug, som kan ses på https://twitter.com/tos

8. Et dommerpanel (som skal indeholde mindst ét medlem, der er uafhængigt af MTVNE) vil vurdere gyldige bidrag, der er modtaget før tilmeldingsfristens udløb for hver runde af initiativet. Efter afslutningen af runde 1 for hver oplevelse vil dommerpanelet udvælge 10 deltagere til hver oplevelse og efter afslutningen af runde 2 for hver oplevelse vil dommerpanelet udvælge én deltager til hver oplevelse (hver især en MTV Breaker”). For instruktøroplevelsen vil deltagere på listen over udvalgte kandidater være de 10 deltagere, som, efter dommerpanelets mening, har indsendt den mest originale og kreative video, og som har udvist et frisk og unikt perspektiv. Instruktøroplevelsens MTV Breaker vil være den ene udvalgte deltager, som, efter dommerpanelets mening, fremlægger den mest originale og kreative salgstale og udviser den bedste forståelse for TV-instruktion. For DJ-oplevelsen vil deltagere på listen over udvalgte kandidater være de 10 deltagere, som, efter dommerpanelets mening, brænder for at være DJ og give folk en oplevelse. DJ-oplevelsens MTV Breaker vil være den ene deltager, som, efter dommerpanelets mening, udviser de bedste tekniske evner, især med hensyn til at mixe, og den som også udviser en forståelse af musikken relateret til IOMTVM-arrangementet.

9. Det er gratis at tilmelde sig initiativet. Omkostninger ved indsendelse af tilmeldingsbidraget via internettet kan dog variere, så deltagere bør tjekke de aktuelle satser med deres internetudbyder og indhente tilladelse fra den person, der skal betale, før tilmelding indsendes.

10. Én (1) tilmelding pr. oplevelse pr. person. For at undgå enhver tvivl gælder dette også, når den samme deltager bruger flere Instagram-/Twitterkonti. Flere tilmeldinger til den samme oplevelse fra den samme deltager vil være ugyldige, og deltageren vil blive diskvalificeret.

11. MTVNE forbeholder sig ret til at kontakte enhver og/eller alle deltagere gennem en direkte meddelelse på Instagram/Twitter i hele initiativets varighed i relation til disse vilkår og oplevelser, og deltagere anbefales at tjekke deres Instagram-/Twitterkonto regelmæssigt for meddelelser.

12. MTV Breakeren for hver oplevelse vil blive udvalgt den eller omkring den 23. maj 2016 og får besked den eller omkring den 27. maj 2016.

13. Som en del af oplevelsen vil hver MTV Breaker modtage:

(a) støtte fra en mentor under opholdet på Malta i relation til deres oplevelse
(b) flyrejse på økonomiklasse (fra den nærmeste internationale lufthavn) til og fra Malta
© fire nætters overnatning (kun værelsesbasis) på mindst et trestjernet hotel på Malta fra den 25. juni til den 29. juni 2016
(d) transport fra lufthavn på Malta til indkvarteringen den 25. juni 2016 med retur den 29. juni 2016.

Værdien af hver oplevelse er cirka £1.000 afhængig af, hvor hver MTV Breaker har bopæl.

14. Hver MTV Breaker er selv ansvarlig for (for MTV Breakerens egen regning):

(a) indhentning af alle relevante tilladelser, samtykker og frigivelser fra alle personer, hvis billede kan identificeres i eller fra et tilmeldingsbidrag
(b) alle gældende skatter
© sikring af, at han/hun har ret til at rejse til og på Malta og deltage i oplevelsen fra den 25. – 29. juni 2016
(d) indhentning af al relevant dokumentation, tilladelser og/eller samtykker til at rejse til Malta og tage imod præmien (herunder, men ikke begrænset til, visa eller andre rejsetilladelser)
(e) tegning af passende rejseforsikring
(f) alle andre udgifter end dem, der udtrykkeligt er nævnt i vilkår 13 (herunder, uden begrænsning, lommepenge og udgifter i forbindelse med rejse til og fra afrejselufthavnen)

15. De udvalgte kandidater vil få individuel besked gennem en direkte meddelelse til deres Instagram-/Twitter-konto så hurtigt som praktisk muligt, efter at de er blevet udvalgt, og de vil blive bedt om at kontakte MTVNE omgående. MTV Breakers vil blive bedt om at oplyse deres navn, alder, adresse (herunder postnummer), telefonnummer, e-mailadresse og pasnummer samt bekræfte, hvilket land de bor i. MTVNE kan desuden udbede sig andre oplysninger, som de finder relevante for en oplevelse. HVER MTV BREAKER SKAL VÆRE TIL RÅDIGHED TIL AT REJSE MED ANKOMST TIL MALTA, DEN 25. JUNI 2016 OG MED AFREJSE DEN 29. JUNI 2016. ALTERNATIVE DATOER ER IKKE MULIGE.

16. Hvis en MTV Breaker undlader at kontakte MTVNE som udbedt, eller undlader at levere de oplysninger, der henvises til i vilkår 15 inden for en rimelig tid, forbeholder MTVNE sig ret til at diskvalificere dem og omgående udvælge en alternativ MTV Breaker, som vil blive udvalgt ifølge de samme kriterier, der blev anvendt ved udvælgelse af den oprindelige MTV Breaker.

17. MTVNE forbeholder sig ret til at diskvalificere en MTV Breaker og vælge en alternativ MTV Breaker i tilfælde af, at MTVNE har rimelig grund til at tro, at en MTV Breaker har overtrådt et af disse vilkår.

18. Instagram og Twitter har intet ansvar i forbindelse med initiativet. Initiativet er på ingen måde sponseret, godkendt eller administreret af, eller forbundet med Instagram eller Twitter. Deltagere fritager herved Instagram og Twitter for alt ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med initiativet.

19. MTVNE forbeholder sig ret til at afslutte initiativet (eller enhver del heraf) og aflyse oplevelserne eller enhver af dem i tilfælde af, at der, efter MTVNE’s mening, ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere til at MTVNE kan udvælge en MTV Breaker til én eller alle oplevelser, eller hvis, efter MTVNE’s mening, upassende opførsel af en deltager (eller ethvert antal af dem) har gjort initiativet unfair for alle deltagere. MTVNE’s afgørelse er endelig med hensyn til ethvert aspekt af initiativet, herunder udvælgelsen af MTV Breakers. Der vil ikke blive indgået nogen korrespondance.

20. Ved at indsende tilmeldingsbidraget i overensstemmelse med vilkårene 3 og 4 vil alle deltagere dermed give MTVNE og dets respektive moder-, datter- og partnerselskaber en evig, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv licens til brug, reproduktion, kopiering, tilpasning, overførsel, udsendelse, offentliggørelse eller sletning af alle oplysninger eller andet materiale, herunder, men ikke begrænset til, deltagerens navn, tilmelding, tilmeldingsbidrag, foto, billede, biografiske oplysninger, stemme, tekst, billeder, design, lyd- og/eller videooptagelser, der er indsendt som bidrag, eller ethvert udsagn fra dem vedrørende initiativet “indsendelser” ved alle midler og via alle medier, som de finder det passende efter eget skøn. For at undgå enhver tvivl vil dette inkludere (men ikke være begrænset til) hver deltagers navn, opholdssted og tilmeldingsbidrag udsendt på tv og opslået på MTVNE’s sociale medieplatforme, og deltagere garanterer og forpligter sig hermed, at de har alle nødvendige rettigheder til at give sådanne rettigheder som anført i dette vilkår 20.

21. Hver MTV Breaker anerkender og accepterer, at alle materialer (herunder, men ikke begrænset til, musik, fotos, billeder, stillbilleder, film, optagelser, tekst, data, design, dokumenter, grafik, kunstværker, manuskripter og kostumer), der er fremstillet af dem som en del af eller i forbindelse med en oplevelse, samt alle andre fysiske materialer, der er fremstillet af dem i forbindelse med sådanne materialer, (tilsammen “oplevelsesmaterialer”) og alle rettigheder, som findes heri, skal eneindehaves af MTVNE, og MTVNE kan udnytte de samme i et hvilket som helst medie over hele verden i al evighed. Hver MTV Breaker overdrager herved uigenkaldeligt og betingelsesløst til MTVNE den fulde adkomst (herunder ved den aktuelle overdragelse af nuværende og fremtidige rettigheder) og alle rettigheder og adkomst i og til oplevelsesmaterialer i hele verden. MTV Breakers må ikke bruge, sælge, licensere, publicere eller på anden måde udnytte noget oplevelsesmateriale (herunder, men ikke begrænset til, ved at opslå noget oplevelsesmateriale på sociale medieplatforme) uden forudgående skriftlig tilladelse fra MTVNE.

22. For så vidt det er muligt under gældende lovgivning, overdrager alle deltagere uigenkaldeligt og betingelsesløst til MTVNE, MTVNE’s partnere og deres licenstagere, befuldmægtigede og efterfølgere, alle moralske rettigheder og lignende rettigheder i alle (a) indsendelser og (b) oplevelsesmaterialer og © alle materialer, der er henvist til i vilkår 23, til hvilke han/hun er, eller i fremtiden bliver berettiget.

23. Hver udvalgt deltager accepterer at blive filmet, optaget, lydoptaget og fotograferet af MTVNE under og/eller i forbindelse med initiativet og enhver oplevelse. Hver udvalgt deltager overgiver herved til MTVNE den eksklusive rettighed til at filme, båndoptage, lydoptage og fotografere dem under og/eller i forbindelse med initiativet og enhver oplevelse, og MTVNE vil eje alle rettigheder og al adkomst til sådanne film, bånd, optagelser og fotos og har ret til at udnytte den samme via ethvert og alle medier og i al evighed. MTV har ret til at bruge og autorisere andre til at bruge hver udvalgt deltagers navn, billede og alle biografiske oplysninger, som er blevet leveret til MTVNE af den udvalgte deltager via ethvert og alle medier i hele verden i al evighed.

24. Deltagere anerkender og accepterer, at det kan blive krævet af dem, at de bliver brugt i offentlig omtale uden videre samtykke eller betaling, hvis de bliver kandidater eller udvalgt til en oplevelse.

25. Alle deltagere garanterer hermed, at intet i tilmeldingsbidraget:
a) er ærekrænkende
b) er seksuelt eksplicit eller uanstændigt, indeholder nøgenhed eller farlig aktivitet eller er profan, pornografisk eller voldeligt
c) er nedsættende med hensyn til enhver etnisk, racemæssig, religiøs, professionel eller aldersmæssig gruppe eller godkender nogen form for had eller hadegruppe
d) fremmer nogen særlig politisk dagsorden eller noget særligt politisk budskab
e) afslører nogen personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, nummerplader, personnavne, e-mailadresser eller postadresser
f) på anden vis er krænkende eller ulovligt
g) hvor deltagerens tilmeldingsbidrag vedrører instruktøroplevelsen, er blevet kopieret fra, overtræder eller krænker rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder) af enhver tredjepart (og, hvis dennes tilmeldingsbidrag indeholder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, der ikke er fuldt ud ejet af deltageren, skal deltageren indhente alle nødvendige tilsagn skriftligt (herunder fra andre personer, der optræder i disse materialer) for at kunne indsende tilmeldingsbidraget og for at MTVNE kan benytte dette i overensstemmelse med disse vilkår).

26. Før der kan tildeles en oplevelse, kan MTVNE kræve MTV Breakerens (sammen med en forælders eller værges underskrift, hvor det kræves ved lov) underskrift af alle dokumenter, der relaterer sig til alle indsendelser, oplevelsen, oplevelsesmateriale og/eller tilkendegivelse af accept af alle vilkårene, og MTV Breakeren anerkender og accepterer, at deltagelse i oplevelsen er afhængig af en sådan underskrift.

27. Beslutninger, om hvorvidt tilmeldingsbidrag overtræder eller krænker disse vilkår, træffes af MTVNE efter eget skøn.

28. MTVNE accepterer intet ansvar for tilmeldinger, der går tabt, forsinkes, fejlsendes eller ikke leveres. Ufuldstændige tilmeldinger vil ikke komme i betragtning. MTVNE er ikke ansvarlig for tekniske fejl i telekommunikationsnetværk, internetadgang eller andre årsager, der forhindrer indsendelse af en tilmelding.

29. Oplevelser er som beskrevet, og kan ikke overføres. Intet alternativ i form af kontanter vil blive tilbudt. Hvis MTVNE på grund af omstændigheder, som ligger uden for MTVNE’s rimelige kontrol, ikke kan levere en oplevelse, forbeholder MTVNE sig ret til at tildele en erstatningsoplevelse.

30. Alle deltagere anerkender og accepterer, at deltagelse i oplevelsen ikke har til hensigt at etablere et ansættelsesforhold mellem MTVNE og deltageren, og deltageren er ikke forpligtet til at gennemføre oplevelsen.

31. MTVNE hæfter ikke for noget tab eller nogen skade overhovedet, der er forårsaget (hvad enten i kontrakt, erstatningsret eller overtrædelse af lovbefæstede bestemmelser eller på anden måde), og som opstår ud af eller i forbindelse med initiativet og/eller oplevelsen, ud over dødsfald og personskade, der skyldes uagtsomhed fra MTVNE’s side og/eller deres personale og/eller bedrageri eller svig fra MTVNE’s eller deres personales side.

32. MTVNE hæfter ikke for nogen forsinkelse i opfyldelsen af eller hel eller delvis aflysning af opfyldelsen af dets forpligtelser under disse vilkår, hvis en sådan forsinkelse eller aflysning skyldes omstændigheder, der ligger uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til forsinkelser (postvæsen eller andet), ændringer, afbrydelser, aflysninger, omlægninger eller erstatninger, hvordan de end er opstået, herunder, men ikke begrænset til, som følge af krig, terroraktion eller trussel om terroraktion, strejker, fjendtligheder, civile uroligheder, lovmæssige ændringer, ulykker, brand, oversvømmelse eller naturkatastrofer, eller opstår, uden begrænsning, ud af eller i forbindelse med (i) aktiviteterne eller tredjeparts arrangører; (ii) enhver form for transport (herunder, men ikke begrænset til fly, tog, busser, minibusser, færger, taxaer eller biler); og/eller (iii) af tredjeparter, der sørger for indkvartering, der er inkluderet i oplevelsen. For at undgå enhver tvivl hæfter den berørte deltager alene for alle yderligere omkostninger, som dette medfører.

33. Hver bestemmelse, som udelukker eller begrænser ansvar, skal fortolkes separat, og vil også gælde i tilfælde af, at de øvrige bestemmelser, af hvilken som helst grund, findes ugyldige eller ikke kan håndhæves under enhver omstændighed. Alle bestemmelser, som udelukker eller begrænser ansvar, vil forblive i kraft uanset om disse vilkår ophæves.

34. Navnet på MTV Breakeren til hver oplevelse kan fås ved at sende en frankeret kuvert med eget navn og adresse påført til: MTV Breaks, MTV Networks Europe, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT, inden for en (1) måned efter tilmeldingsfristen.

35. Alle personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, deltagerens navn, alder, adresse (inkl. postnummer), telefonnummer og/eller e-mailadresse, vil udelukkende blive brugt i forbindelse med initiativet og til ethvert formål, som deltageren accepterer, og de vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart, undtagen til: (a) formål i forbindelse med gennemførelsen af oplevelsen, hvor det er relevant og (b) til ethvert formål, som deltageren specifikt accepterer. Alle personlige oplysninger, som opbevares hos MTVNE i forbindelse med initiativet, vil blive opbevaret i en rimelig periode med henblik på opfyldelsen af det formål, til hvilke sådanne personlige oplysninger blev indsamlet. Hvis en deltager giver MTVNE tilladelse til at videregive deres personlige oplysninger til en tredjepart, vil disse ikke længere være MTVNE’s ansvar og vil være underlagt denne tredjeparts politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

36. Kun tilmeldinger fra enkeltpersoner vil blive accepteret. Alle tilmeldinger, som MTVNE antager er: (a) fremstillet via deltagelse i et syndikat eller (b) er indsendt ved hjælp af maskinassisteret intervention, som har gjort det muligt at indsende flere computergenererede tilmeldinger, vil blive diskvalificeret. MTVNE forbeholder sig ret til at se bort fra flere tilmeldinger til en oplevelse, der er indsendt fra den samme IP-adresse.

37. Disse vilkår kan blive ændret når som helst af MTVNE med varsel. Intet afkald på nogen rettigheder af MTVNE eller nogen deltager vil blive opfattet som et afkald på andre rettigheder, disse måtte have. Hvis MTVNE for eksempel giver afkald på sin ret til at klage over et særligt brud på disse vilkår af en deltager, forhindrer det ikke MTVNE i at klage over andre brud.

38. Intet i disse vilkår skal hindre MTVNE i at gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at MTVNE overholder sine lovmæssige forpligtelser, og MTVNE kan aflyse eller ændre initiativet (helt eller delvist), hvis undladelsen af at gøre dette ville føre til, at MTVNE overtræder gældende lovgivning eller, efter MTVNE’s rimelige skøn, skader MTVNE’s eller nogen af dets partneres omdømme.

39. Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales, og er udelukkende underkastet de engelske domstoles jurisdiktion.

40. Alle forespørgsler vedrørende initiativet skal sendes til:

MTV Breaks, MTV Networks Europe, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT.

Tirsdag, 12. April 2016