MTV Floribama Shore

Om MTV Floribama Shore Sæson 2

O?mioro m?odych Po?udniowców postanawia sp?dzi? lato w Panama City Beach, by unikn?? ?yciowych zobowi?za?, a za to znale?? mi?o??, troch? dodatkowej gotówki i przyjació?, którzy stan? si? rodzin? z wyboru.

Følg